Helsepersonell ved norske sykehjem kan for lite om hørsel og stell av høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemiddel. 

Person med høreapparat
Foto: Colourbox
Ni av ti ansatte ønsker og har behov for mer kunnskap, ifølge en studie utført ved sykehjem i Oslo og Bergen.

Det er anslått at over 20 prosent av dem som har fått høreapparater i liten grad bruker dem.
Dette gjelder spesielt de eldste som bor på sykehjem. De er avhengige av at andre hjelper dem for at de skal ha nytte av høreapparatene sine.

En av forskerne bak studien, audiograf og audiopedagog Jorunn Solbakk, mener at hørselsomsorg ikke er satt i system ved norske sykehjem.

Kilde: Hørselshemmedes Landsforbund