Internett Explorer er en mye brukt nettleser. På Nasjonalbibliotekets nye nettsider kommer man ikke inn med denne nettleseren.  – Ikke direkte brudd på uu-forskriften mener Malin Rygg i Difi, men likevel diskriminerende. 

Skisse av person som slår på PC med hammer. Tekst under: nettleseren din er utdatert.
Foto: SkjermdumpDette var meldingen som møtte brukerne hos Nasjonalbiblioteket. Den er nå endret.
Nasjonalbiblioteket har nettopp lansert sitt nye nettsted www.nb.no. Her kan du søke i viktige deler av vår nasjonalarv – i 250 000 digitaliserte bøker, og store mengder aviser og bilder.

Nettsidene er et ledd i Nasjonalbibliotekets arbeid med åpne seg for et større publikum.

Men så viste det seg at biblioteket har lagt inn sperre mot brukere av nettleseren Microsoft Internet Explorer. Disse fikk ganske enkelt melding om at nettleseren deres er utdatert (se bilde).

En del tekniske hjelpemidler for blinde og svaksynte er fortsatt avhengige av nettopp denne nettleseren for å fungere.

Forskrift om universell utforming av IKT stiller ingen formelle krav til hvilke nettlesere som må støttes av nye offentlige løsninger rettet mot allmennheten.

– Dette er ikke et direkte brudd på forskriften. Men det kan være et brudd på lov om diskriminering, dersom man vurderer at Internett Explorer er en såpass utbredt og vanlig nettleser at man må kunne regne med å bruke den for å komme inn, sier Malin Rygg til digi.no.

Hun leder tilsynet for universell utforming i Direktoratet for forvaltning og IKT.

Nasjonalbiblioteket beklager nå plakaten de først la ut på nettsiden sin. I stedet innrømmer biblioteket at det er de selv som har tekniske problemer. De forsøker nå å løse problemet med at Internett Explorer ikke kan brukes.

Kilde: digi.no