Noen uterom klarer å stimulere mange til aktivitet. En nytt, gratis hefte viser deg hvordan.

ennom tekst og en mengde med bilder gir ideheftet eksempler på hvordan det kan gjøres.

Ideheftet er laget i samarbeid med kommuner, landskapsarkitekter, arkitekter, entreprenører og brukerorganisasjoner.

I tillegg er det holdt workshops med fagpersoner og med studenter på Designinstituttet i Oslo. Også Ungdomsrådet i Kongsvinger har kommet me

 

d ideer. Husbanken har støttet utgivelsen.

 Ideheftet finner du her.

Kilde: Universell Utforming AS

Barn leker i utepark
Foto: Universell Utforming ASFra Ladeparken I Trondheim