Statssekretær Bjørnar Laabak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vært på besøk hos Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU på Gjøvik.

Samtale
Foto: NTNUHer orienter førsteamanuensis Jonny Nersveen (t.v.) statssekretær Bjørnar Laabak om arbeidet ved UU-laben.
Han var imponert over satsningen på universell utforming ved den tidligere høyskolen, som nå er blitt en del av universitetet med hovedsete i Trondheim.

– Det er viktig å ha tilgang til forskning når vi skal endre lover og forskrifter, vi må basere endringer og beslutninger på kjent kunnskap. Det har vært interessant å se at universell utforming tas på alvor og at det gjøres så omfattende forskning her, sier statssekretær Laabak.

UU-laben har fullskala-modeller av ulike innemiljøer. Her blir det blant annet undersøkt hvor stor plass en rullestolbruker trenger for å snu i en korridor og hvordan en rullestolbruker mestrer stigningsgrader på ramper.

Fagmiljøet samarbeider blant annet med kommuner over hele Norge som vil ha hjelp til å finne løsninger i offentlige bygg.

Kilde: NTNU