Deltagerne på en studietur rundt til de nye universelt utformede turveiene i fylket ble både overrasket og imponert.

Mange peroner på sti i skog
Foto: Fylkesmannen i TelemarkI Kvitseid fikk deltagerne være med og gå på en elvemur. Her har kommunen og frivillige samarbeidet om å lage en brei og fin turvei.
I alt 41 personer deltok 22. august på en studietur for å se på hvordan flere små kommuner har lagd sine egne sentrumsnære turveier med god tilgjengelighet.

Prosjektet «Sentrumsnære turveger med universell utforming» har fått med alle de 18 kommunene i Telemark som deltagere. Visjonen er at alle – uansett funksjonsnivå – bør ha muligheten til å gå, sykle og trille hjemmefra.

Dette er lokal stedsutvikling som er bra både for folkehelsa og miljøet.

Kilde: Fylkesmannen i Telemark