Når skoleklokkene ringer i disse dager, er det ikke alle barn som slipper inn.
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon retter søkelyset mot at 80 prosent av norske skoler har fysiske barrierer.

Disse barrierene stenger elever med funksjonsnedsettelser ute.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har 82 medlemsorganisasjoner og mange har barn og unge med funksjonshemninger eller kroniske sykdommer som gjør at de har behov for fysisk tilrettelegging av skolen sin.

FFO peker også på at hele 3 av 10 av nye undervisningsbygg som bygges ikke er universelt utformet. Det er et lovbrudd og uholdbart, påpeker interesseorganisasjonen.

Les hele saken hos Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Rullestolikon
Foto: ColourboxUniversell utforming er et mål for norske skolebygg, men det er langt igjen.

Kilde: FFO