I dag finnes det flere gode virkemidler. Hvorfor har da andelen personer med funksjonsnedsettelser i jobb gått ned de siste ti årene?

Professor Bjørn Hvinden ved instituttet NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus, har ledet et prosjekt der forskere fra ni europeiske land har sett på hva som påvirker jobbmulighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

I Norge har vi både IA-avtalen fra 2001, rundhåndet bruk av penger til stønader og tiltak, og vi har lovforbud mot diskriminering i arbeidslivet. Likevel er det ingen framgang.

Forskerne kommer med flere konkrete forslag. Dette kan du lese mer om hos forskning.no.

Kilde: forskning.no

Person i rullestol
Foto: ColorboxFor ti år siden var 45 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid. I dag er 43 prosent i arbeid, ifølge SSB.