Den norske kirke har 1630 kirkebygg, de eldste er 800 år gamle. Nå vil Kirken gjøre Norges største samling av arkitektur og kunst tilgjengelig for flere. 

Kirken holder nå seminar om tilgjengelighet på Nasjonalmuseet i Oslo. Seminaret er bare åpent for personer tilknyttet kirkens arbeidsgiverforening KA.

Samtidig forteller seminaret at Kirken nå tar på alvor arbeidet med å gjøre vanskelige bygninger tilgjengelige.  Arbeidet har fått ny aktualitet i og med at Den norske kirke nå er i ferd med å fullføre prosessen med å bli selvstendig fra staten.

Arbeidet handler ikke minst om å heve kompetansen på tilgjengelighet og universell utforming innad i Kirken. Ansatte må lære mer om nye presentasjonsformer og utvikle nye veier i kommunikasjon og formidling overfor grupper med nedsatt funksjonsevne.

Kirken får besøk av folk i alle aldre, med alle typer funksjonsevne, både fysisk og psykisk. Dette åpner også for nyskaping i form av metodikk, systemer og måter å møte et publikum.

Kilde: KA

 

Kirke
Foto: Trolvag/Wikimedia CommonsMange kirkebygg er gamle. Her Oddernes kirke i Kristiansand.