Den nye Terminal 2 på Gardermoen flyplass er nå offisielt åpnet. Bladet Handikapnytt sjekket hvor tilgjengelig den er.

Bladet tok med seg den rullende globetrotteren Cato Ulvestad på sjekkrunde. Han konkluderer med at det ikke var noen steder han ikke kunne komme fram med rullestolen. Førsteinntrykk var veldig bra.

Funksjonshemmedes organisasjoner skryter av samarbeidet med Avinor om utformingen av den nye terminalen på Gardermoen.

Ved utformingen av nye Oslo lufthavn har utbyggerne satset mye på universell utforming. Alle løsninger har blitt lagt frem for et forum bestående av ressurspersoner fra forskjellige interesseorganisasjoner, hvor de har hatt mulighet til å påvirke løsningene.

Cato Lie i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener T2-prosjektet på Gardermoen er et forbilledlig prosjekt når det gjelder inkludering av funksjonshemmede.

Artikkelen om nye Gardermoen kan du lese i Handikappnytt her.

Kilde: Handikappnytt