Anne Marie Auestad i regionalplanavdelingen har reist rundt i hele fylket for å kartlegge tilgjengelighetstilstanden ved fylkestannklinikker og videregående skoler i tillegg til Fylkesbygget.

Portrett av Anne Marie Auestad
Anne Marie Auestad har undersøkt de fylkeskommunale byggene i Rogaland
Funnene er publisert på Rogaland fylkeskommunes nettside tilgjengelighet.no. 

Nettsidene har som mål å være en database over tilgjengeligheten ved offentlige bygg, hoteller, serveringssteder, idrettsanlegg, kirker, friluftsområder, offentlig transport i Rogaland

Her kan man kunne søke ut ifra kommune, type bygg/område, og type funksjonsbehov.

Alle kartlegginger som gjøres baseres på prinsippene til universell utforming, og utføres av kvalifiserte personer i samråd med representanter fra brukerorganisasjonene

Kilde: Rogaland fylkeskommune/tilgjengelighet.no