Norske arkitekters landsforbund og interesseorganisasjonen Arkitektbedriftene i Norge roper varsku om konsekvensene ny byggteknisk forskrift TEK 17 med en tegnefilm du kan se på YouTube.

Tegning av mann.
Foto: Bilde fra filmen.Hvermannsen har kjøpt seg en liten leiligheter der utbygger kun har bygget etter minstestandarden i forslaget til TEK 17.
Den to minutter lange filmen setter på spissen hva arkitektene mener kan bli konsekvensene for folk flest av TEK 17.

Filmen er et uhøytidelig innspill til en debatt som akkurat nå engasjerer veldig mange.

Tegnefilmen kan du se her.

Kilde: NAL