Rogaland fylkeskommune deler ut pris for gode tiltak innen universell utforming. Nå kan du nominere kandidater.

Rullestolbruker på vei opp gressbakken til hulen.
Foto: Fredrik NaumannSteinalderboplassen Vistehålå i Randaberg ble tilrettelagt for rullestolbrukere i 2012. Inngrepet er knapt synlig. Nå søker fylkeskommunen etter nye, gode tilgjengelighetsprosjekter.
Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for prisen.

Vinneren får 50 000 kroner og en offisiell utmerkelse som deles ut i Rogaland fylkestings møte i desember 2017.

Vet du om noen som fortjener en slik påskjønnelse for innsatsen de har gjort for sitt lokalmiljø, kommune eller i fylket? Da kan du foreslå kandidater til prisen.  Frist for å sende inn forslag til kandidater er 20. oktober 2017 (ny frist).

Hele utlysningsteksten på Rogaland fylkeskommunes nettsider