Mennesker med nedsatt funksjonsevne er en svært sammensatt gruppe. Hvilke hindringer funksjonsnedsettelsen skaper varierer også veldig mye.

Personer på tur. en med hvit stokk.
Foto: Colourbox
Noen er født med en funksjonsnedsettelse, mens andre opplever å få en funksjonsnedsettelse på grunn av sykdom eller skade senere i livet.

I dag er det vanlig å se på funksjonshemming som noe som oppstår fordi samfunnet ikke er godt nok tilrettelagt for alle. Ett eksempel er en rullestolbruker som ikke kommer inn i en bygning på grunn av en trapp ved inngangen.

Vil du lære om funksjonshemming så finner du mer på nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet