For arkitekter og andre prosjekterende er det ikke alltid innlysende hva som er synlig for synshemmede. 

Svaksynt ved glassdør
Foto: Ragnhild Kristin Liaset, NALPå denne skolen var den oransje filmen på døren usynlig for representanten for Blindeforbundet. Møtet med døren ble en stor overraskelse.
Norske arkitekters landsforbund (NAL) har vært involvert i prosjektet ”Evaluering som læringsarena”, sammen med Universell Utforming AS. Her har de sett på mulige løsninger for hvordan man kan gjennomføre evaluering av publikumsbygninger med tanke på universell utforming.

Erfaringsdeling

Tanken er at evaluering kan bidra til å synliggjøre de gode løsningene, og hindre at dårlige løsninger blir gjentatt igjen og igjen. Samtidig dreier prosjektet seg også om hvordan man kan se for seg ulike løsninger for hvordan evaluering kan komme inn som et nyttig verktøy i arbeidet med universell utforming.

Dra nytte av hverandre

Involvering fra brukergrupper med nedsatt funksjonsevne var nødvendig for å avdekke funn. I prosjektet ble en skole valgt som case. På denne skolen var mye gjort riktig. Det var derfor en ubehagelig realitetsorientering for alle, inkludert arkitekten, da Ann-Irene Dæhlin  fra Blindeforbundet, som er svaksynt, smalt i døren. Ledelinjen ledet henne til døren, men døren har ikke nok kontraster.

Kilde: Nal.no