En sykehjemsplass koster i overkant av en million kroner i året. Om en eldre person i stedet kan bo i et tilrettelagt hjem, kan prisen for det offentlige i stedet bli 100 000 kroner i året. 

Universell utforming handler om å legge til rette for at alle kan delta i samfunnet. Men universell utforming kan også være god samfunnsøkonomi, slås det fast i «Husbankens Handlingsplan 2017-2021 Universell utforming».

Flertallet av husene hvor vi skal bo de nærmeste årene som kommer, er allerede bygd i en tid hvor kravene til universell utforming og tilgjengelighet ikke var som i dag.

Universell utforming av boliger handler derfor langt fra bare om standarden på nye bygg. Mye handler også om oppgradering av boliger.

 

Dette og mye annet kan du lese om i Husbankens nye handlingsplan for universell utforming. 

Rapportforside
Handlingsplanen viser hvordan Husbanken skal arbeide med universell utforming i årene som kommer.

 

Kilde: Husbanken