Avisa Universitas fortalte leserne at Oslos høyere utdanningsinstitusjoner legger ut undervisningsfilmer uten tekst. Prorektor ved HiOA lover å rydde opp. 

Tor Magnus Bengtson er hørselshemmet og vernepleierstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Han forteller til Universitas at studiet hans er blitt lagt om til mer egenstudier, og databasen HiOA film nå spiller en viktig rolle i disse.

Men flere av filmene som ligger der har vært uten tekst. Det har gjort det nærmest umulig for studenter med hørselshemning å følge undervisningen.

Nina Waaler, prorektor for utdanning ved HiOA, beklager overfor Universitas at ikke alle filmer publisert i HiOAs filmarkiv er tilgjengelige for hørselshemmede studenter.

«Dette er en sak vi tar svært alvorlig,» bedyrer Waaler. Hun viser samtidig til regelverket som krever at nettløsninger laget etter 2014 skal være universelt utformet. Nettløsninger som er laget tidligere skal være oppgradert til universell utforming innen 2021.

HiOA har nå satt av penger til å sørge for å få tekstet også undervisningsfilmer som er laget tidligere, forteller prorektoren.

I dag er i underkant av 200 av de 770 filmene i HiOAs arkiv tekstet. Men dette øker raskt, ifølge Waaler. Planen er å være a jour i løpet av 2018.

HiOA vet at også mange brukere uten funksjonshemninger foretrekker å se filmer uten lyd, for eksempel i kontorlandskap eller på kollektivtransport. Så tekstingen er nyttig for mange.

Kilde: Universitas

Folk i forelesningssal
Foto: John Hughes/HiOAHiOA setter nå fart på arbeidet med å tekste undervisningsfilmer.