Nærmere 80 prosent av landets grunnskoler er ikke er tilgjengelige for bevegelseshemmede, viste en undersøkelse gjort av Norges Handikapforbund i 2014.

En ny registreringer gjort av Kartverket viste at 7 prosent av alle offentlige bygninger har inngangspartier som er tilgjengelige for brukere av manuell rullestol. I alt 29 prosent er tilgjengelige for brukere av elektrisk rullestol.

Forskjellen skyldes at inngangspartiet kan ha noe mer stigning for elektrisk rullestol enn for manuell. Dette er ofte en faktor som avgjør om et inngangsparti er tilgjengelig for brukere av manuell rullestol eller ikke.

For personer med nedsatt syn er 23 prosent av inngangspartier for offentlige bygninger tilgjengelig.

Rullestolikon
Foto: iStockEt klart mindretall av offentlige bygninger i Norge er tilgjengelige for rullestolbrukere.

Du finner flere fakta som dette på sidene for Status for universell utforming på nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.