Manglende tilgjengelighet gjør at mange funksjonshemmede stenges ute fra arbeidsplasser, restauranter og en rekke andre steder. Heftet «Tilgjengelige bygg og uteområder» viser vi hvordan byggverk og uteområder kan gjøres universelt utformet.

Det er nemlig fullt mulig å gjøre noe med de mange byggene og stedene hvor funksjonshemmede nå stenges ute, mener Norges Handikapforbundet.

I heftet – som er gratis – finner du både beskrivelser og mer detaljerte spesifikasjoner. Det hele forklares med både tekst, bilder og tegninger.

Dette er en nyutgivelse av heftet og det er oppdatert med den siste versjonen av teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK 17).

Der hvor TEK 17 ikke er nok for å oppnå universell utforming, har Handikapforbundet supplert med egne kvalitetskrav og illustrasjoner.

Heftet er nyttig både for fagfolk som planlegger bygg og uteområder, beslutningstakere i kommuner og privat virksomhet, byggherrer og tiltakshavere. Også medlemmer og tillitsvalgte både i Handikapforbundet og andre interesseorganisasjoner kan ha nytte av dette heftet.

Husbanken har finansiert heftet.

«Tilgjengelige bygg og uteområder» kan lastes ned gratis som pdf-fil her. Du kan også få det tilsendt gratis i papirversjon.

http://www.nhf.no/bestill-publikasjoner

Kilde: Handikapforbundet

Forsiden av brosjyren
Heftet er på 64 sider og viser med bilder, illustrasjoner og gode eksempler hvordan bygg og uteområder kan utformes universelt.