Når gir rådmannen opp å forsøke å få grunneierne med på å lage en strandpromenade som er tilgjengelig for flere.

Kragerø havn
Foto: Dagfinn Rasmussen/ Wikimedia CommonsStrandpromenaden går på sjøsiden av de fredede pakkhusene i Kragerø.
I flere år har kommunen vært i dialog med grunneierne for å få til fri ferdsel og bedre tilrettelegging langs bryggene i indre del av havnebassenget i Kragerø, det som populært kalles Blindtarmen.

Strandpromenaden ble valgt som Kragerø bys tusenårssted. Kommunen har ønsket en avtale der grunneierne får en engangssum, samtidig som kommunen overtar ansvaret for vedlikeholdet av bryggene. Men grunneierne er skeptiske til forslaget om en evigvarende avtale og vil heller ha årlig leie.

En slik løsning vil ifølge Telemark Arbeiderblad innebære at grunneierne beholder ansvaret for vedlikeholdet av bryggene. Men dette alternativet gir ikke kommunen mulighet til å stille krav om universell utforming av strandpromenaden.

Rådmannen vil ikke ha en slik avtale.

Kilde: Telemark Arbeiderblad