– For meg er det helt bortkastet å sitte i rådet for funksjonshemmede! sier Toril Kvaale Eriksen i Horten til avisa Gjengangeren.

Eriksen mener at hun og medrepresentantene sitter i rådet uten å få gjort noen verdens ting.

I Rådet for funksjonshemmede i Horten er det fem brukerrepresentanter som representerer psykisk utviklingshemming, psykisk helse, bevegelse, syn og hørsel. Eriksen mener at representantene ofte bare oppfattes som sutrete.

 Vi ser ting på vår måte, og vi kan komme med verdifulle innspill. Den dagen bygget eller utearealet står ferdig, blir det for seint. Tar vi opp ting, blir vi ofte oppfattet som sutrete. Det ønsker vi ikke, sier Toril Kvaale Eriksen.

– Brukermedvirkning er viktig og lovpålagt og et overordnet mål i Horten kommune. Så skjer det likevel ikke. Vi har hatt flere saker der Zvonimir Vojtulek (KrF), nestleder i rådet for funksjonshemmede, fremmer vårt syn i kommunestyret.

– Så opplever vi at Vojtulek ikke blir tatt på alvor. Hans forslag blir ofte avvist av de andre partiene med begrunnelsen at de allerede dekkes av eksisterende lover og retningslinjer. Men når retningslinjene ikke bli fulgt, må det vedtak til i kommunestyret for at administrasjonen skal skjerpe seg, sier Eriksen til lokalavisa Gjengangeren.

Brukermedvirkningen i kommunen har aldri vært dårligere enn nå, hevder Eriksen. Hun opplever alle de politiske partiene som omtrent like dårlige til å ta rådet med i viktige saker.

Avisa har i ikke den samme artikkelen intervjuet representanter for kommunen som for å svare på kritikken fra Eriksen.

Kilde: Gjengangeren

 

Eriksen i bybildet
Foto: Faksimile fra avisa GjengangerenMye skjer nå i Horten, både i byen og i havneområdet. Toril Kvaale Eriksen mener at rådet i kommunen må inn i startfasen av prosjektene, ikke bare i ettertid.