Onsdag 24. mai sparker Bufdir i gang en kampanje for å fortelle om Fritidserklæringen. Det gjør direktoratet ved å trekke frem dem som faktisk lever ut erklæringen i praksis.

Man kan nominere inn frivillige som fortjener en stor eller en liten takk. Her velger man ut en ambassadør som skal takke på vegne av deg og samfunnet generelt. For det er slik at uten frivillige, så kommer vi ikke til å ha noen barne- og ungdomsaktiviter i Norge.

I Fritidserklæringen går kommunene, frivilligheten og staten sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet.

Her kan du fra 24. mai nominere en frivillig som fortjener en takk.