Asker sentrum har fått mye bedre tilgjengelighet. Men fortsatt gjenstår så mye at kommunen nå lager egen plan for det videre arbeidet.

Avisklipp
Foto: Faksimile: BudstikkaHer i en faksimile gjengitt fra Budstikka viser Gunnar Johansen fram trinn som er umulige å se for ham som er svaksynt.
– Her er det ikke lett å se at det er en trapp, sier Gunnar Johansen (70) til lokalavisa Budstikka.

Han representerer blindeforbundet i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Asker. Rådet hjelper nå kommunen i arbeidet med å fjerne de verste fallgruvene som fortsatt gjenstår i Asker sentrum.

Kommunen ønsker heretter å få universell utforming inn i all type planlegging. Ikke minst fordi man da slipper å rette opp feil i ettertid.

Overfor Budstikka roser Johansen kommunen og næringslivet for nå å sørge for at butikkene ikke setter salgsplakater ut på fortauet.

Kilde: Budstikka