Regjeringen kaller det de største forenklingene i plan- og bygningsloven noensinne. Ikke alle er like positive til endringene. 

Boligblokk
Foto: OBOSNå er TEK17 blitt iverksatt.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var opptatt av at det blir mindre byråkrati og billigere å bygge da han presenterte den nye byggtekniske forskriften TEK17.

En av endringene gjelder utforming av snuareal for rullestol. Der det før måtte være en snusirkel på 1,50 i diameter, kan man nå i stedet velge et snurektangel på 1,30 x 1,80 meter. Dette gir flere valgmuligheter i utforming av rom og leiligheter, og kan spare areal, samtidig som tilgjengeligheten ivaretas, ifølge en pressemelding fra Direktoratet for byggkvalitet (Dibk).

I studentboliger blir det reduserte krav til snuareal for rullestol.

Et krav om at merkingen i trapper, ramper og for skilt – såkalt luminanskontrast – skal være på 0,8 blir opprettholdt slik det har vært. Dette kravet er viktig for blinde og svaksynte som trenger god merking når de skal ta seg trygt fram i trapper, heter det i pressemeldingen fra Dibk.

Et forslag som departementet har droppet, er å kreve at bare største balkong skal være tilgjengelig for rullestol. Alle balkonger må fortsatt være tilgjengelige for en som sitter i rullestol.

Kritiske reaksjoner

Ikke alle er like fornøyde med endringene i TEK 17 når det gjelder bokvalitet og universell utforming. Solveig Dahl Grue, utviklingssjef i bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene i Norge, mener at den nye forskriften er et steg i feil retning. – Vi er bekymret for at TEK 17 nå introduserer et nytt minimumsnivå for boliger, som resulterer i dårlige bomiljøer og økte samfunnsforskjeller, sier Dahl Grue til Adressavisen, som frykter at forskriften vil føre til at dårligere boliger bygges.

Både Arkitektbedriftene i Norge og Norske arkitekters landsforbund (NAL) har jobbet aktivt for å forhindre at ny teknisk forskrift (TEK17) vil redusere boligkvaliteten, slik organisasjonene ser det. Fagsjef Camilla Moneta i NAL sier i en felles pressemelding fra bransjeorganisasjonene om den vedtatte TEK 17, at de ikke tror at endringene bidrar til en forbedring av selve boligen, ei heller lavere kvadratmeterpris. Den antatte besparelsen ved å kutte ut lagringsplass og universell tilgjengelighet er kun et resultat av at et betydelig areal av boligen fjernes, sier Moneta i pressemeldingen.

Både Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Handikapforbundet reagerer sterkt på endringen i snusirkel. – Vi er veldig skuffet. Det er oppsiktsvekkende at de ikke har hørt på advarslene fra fagmiljøet, sier Arne Lein, leder i Norges Handikapforbund til Adressavisen.

Omfattende høring

I høringen av forslaget til ny teknisk forskrift kom det inn nærmere 200 svar. Bufdir var av de høringsinstansene som mente at snurektangel som et alternativ til snusirkel ikke var en god løsning. Ut fra usikkerheten om hvor godt et snurektangel vil fungere, må man vurdere om den foreslåtte regelendringen faktisk gagner samfunnet som helhet, ikke bare utbyggerne, het det i Bufdirs høringssvar.

 

Kilder:  Dibk.no Adresseavisen, arkitektur.no