Østre linje på Østfoldbanen, det vil si togstrekningen mellom Ski og Sarpsborg, er den første i Norge som er NoBo-sertifisert. Ett av kravene er at stasjonene er universelt utformet. 

Spydeberg stasjon
Foto: Bane NORSpydeberg er en av stasjonene på Østfoldbanen som er blitt ny.
– Man kan si at hele jernbaneanlegget på Østfoldbanens østre linje nå er EU-godkjent. For Bane NOR er dette en stor milepæl, sier Fredrik Gravdal, sertifiseringskoordinator hos Bane NOR (tidligere Jernbaneverket).

Bak sertifisering står et uavhengig dansk kontrollorgan.

Erfaringene som Bane NOR nå gjør med universell utforming og ulike tekniske løsninger på Østfoldbanen, skal framover brukes ved utbygginger og fornyelser av jernbanestasjoner også andre steder i landet.

Kilde: Samferdsel & Infrastruktur