Om ledelsen i Trondheim kommune vil sette i gang en forsøksordning med smilefjes for steder med god tilgjengelighet i byen, så vil Handikapforbundet gjerne bidra. 

Smiley
I et leserinnlegg i Adresseavisen skriver regionleder i Norges Handikapforbund i Trøndelag Kirsti Stenersen om forslaget.

Selv om nye byggeforskrifter stiller krav om universell utforming, er det dessverre mange bygg og arealer hvor kravene ikke er dekket, konstaterer Stenersen. Altfor mange ganger opplever personer med nedsatt førlighet begrensninger i tilgang til ulike arealer.

Regionlederen viser til at Trondheim kommune allerede har etablert et tilgjengelighetsarbeid. Forslaget om en «smilefjes»- ordning for tilgjengelighet bør forankres her, forslår hun og viser til at både Handikapforbundet og Blindeforbundet har god kompetanse på universell utforming fra et brukerperspektiv.

Kilde: Adresseavisen