Bruk testpiloter til å sjekke ut at detaljene på byggeplassen stemmer, foreslår SV-politiker Anette Viken i Tønsberg.

Kulturhuset i Tønsberg
Foto: Bjoertvedt/Wikimedia CommonsOseberg er Tønsbergs nye kulturhus
SV i Vestfold-byen vil at noen skal passe på at kravene til universell utforming i nye bygg blir tilfredsstilt. Målet er selvfølgelig at nye bygg er tilpasset både funksjonsfriske og personer med funksjonsnedsettelser.

Ifølge Tønsberg Blad mener SV i byen at det syndes en del mot kravene til universell utforming av nye bygg.

Gjennom å sette kompetente personer inn i et system med overvåking av byggeprosessene, mener SV det er mulig å stanse dette.

 Anette Viken fra Tønsberg SV foreslår nå for byens ordfører Petter Berg (H) at han prøver ut en ordning med testpiloter som kan avverge feil og mangler før bygg står ferdig. Detaljene testpilotene kan sjekke ut er blant annet at ramper ikke bygges for bratte, at terskler ikke blir for høye og at man må kunne snu med rullestol inne i bygningene.

Viken ser for seg et frivillig korps av testpiloter som kan komme inn tidlig i byggeprosessene.

Kilde: Tønsberg Blad