Velferdsteknologi som roboter, nettbrett, intelligente sensorer og smarte hjem skal utrette undere i eldreomsorgen. Men er det så enkelt?

Anita Voll på Kampen Omsorg
Foto: Gunhild M . Haugnes/UiO. Lisens: CC BY 4.0Velferdsteknologien må utvikles på de eldres premisser, mener Anita Woll.
I ny doktorgradsforskning ved Universitetet i Oslo (UiO) har Anita Woll satt søkelyset på både muligheter og begrensninger i den nye velferdsteknologien. Det siste handler ikke minst om mangelen på brukerfokus.

Woll har sett spesielt på Kampen Omsorg+, et pilotprosjekt i Oslo kommune.

– Vi så at ny teknologi fort skapte barrierer hos de eldre, sier Woll til nettavisa Titan ved UiO.

– Dette var ikke nødvendigvis fordi teknologien var vanskelig å bruke, men den matchet ikke de eldres behov i hverdagen. For eksempel var lading av mobilt utstyr vanskelig for mange.

Anita Woll gir en rekke råd om hvordan ny teknologi bør introduseres for å gjøre den mest mulig tilgjengelig for brukerne.


Dette kan du lese mer om  nyhetsavisen Titan for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo.   

Kilde: Titan/UiO