Om lag 3000 barn og unge i Norge har hørselshemming. Mange får i dag et elektronisk apparat kalt cochleaimplantat (CI). En ny studie har funnet ut mer om hvordan disse barna opplever hverdagen.

Gutt holder hånden over øret for å høre bedre
Illustrasjonsfoto
De fleste av barna forteller om en hverdag med mange anledninger til deltakelse og samvær med jevnaldrende.

Samtidig er støy og bråk utfordrende. En overvekt av barna forteller at de jevnlig blir slitne og får vondt i hodet på grunn av bråk og skarpe lyder.

Barna kommer selv med flere råd til deg som møter en med hørselsnedsettelse.

Les mer i en artikkel hos Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.