Tirsdag 20. juni er det klart for nordisk konferanse i Oslo om universell utforming og bruk av ny teknologi. Du kan streame den populære konferansen på din egen PC.

 

Konferansen «Universal Design and New Technology» er fulltegnet med 175 deltagere. 

Konferansen som varer fra 09.00–17.00 kan du likevel følge på nett-TV mens den pågår. Det gjør du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/bld/nett-tv/nett-tv-universal-design-and-new-technology/id2556486/  

I løpet av dagen vil du få høre mer om hva universell utformet teknologi egentlig er. Du får også høre om hvordan både offentlige institusjoner, private selskaper og forskere jobber med dette.

Flere norske og internasjonale eksperter på universelt utformet teknologi deltar på den nordiske konferansen som foregår på engelsk.

Ikon teknologi
Foto: ColourboxInteressen for ny og inkluderende teknologi er stor.

Program for dagen