Over 300 offentlige bygninger er ferdigstilt av Statsbygg for å møte dagens standard for universell utforming i så stor utstrekning som mulig. Nå står ytterligere 400 bygninger for tur.

Logo Statsbygg
Statsbygg er godt i gang med å gjøre flere offentlige bygninger mest mulig tilgjengelige
– Det er ikke godt nok at personer med funksjonsnedsettelser fortsatt møter fysiske hindre i statlige bygg. Vi har gjort mye for at både gamle og nye bygninger skal bli tilgjengelig for alle, men er ikke i mål ennå, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Vi du vite mer om tilgjengelighetene i en offentlig bygning kan du sjekke bygningen på nettstedet Bygg for alle.

Tilrettelagte parkeringsplasser og uteoppholdsområder er også en del av Statsbyggs arbeid. I tillegg gjennomføres blant annet visuelle og akustiske tiltak for å sikre brukervennlighet for alle.

Kilde: Statsbygg