Elverum kommune bygger nå om en liten park som ligger foran kommunehuset Folkvang. Bevegelseshemmede skal heretter slippe å gå bakveien. 


Når inngangen nå blir tilgjengelig for alle, så er det et ledd i kommunens arbeid for å oppfylle kravene til universell utforming. De som behøver å rulle inn i kommunehuset gjennom hovedinngangen skal få mulighet til det, varsler avisa Østlendingen.

Arbeidet har vært planlagt lenge, men startet i mai og skal være helt ferdig i løpet av juni. Kommunens egne ansatte utfører arbeidet med nødvendig hjelp av andre.

Hele anlegget med ny hovedinngang er beregnet å koste 2 millioner kroner.

Kilde: Østlendingen 

Kommunehuset
Foto: Elverum kommuneI framtiden skal alle få bruke hovedinngangen inn til kommunehuset.