Alt fra lavere fortauskanter til mer punktskrift i offentlige bygg, er blant forslagene til universell utforming fra elever ved skolene i Asker kommune.

Asker har nå bedt elevene sine om hjelp til å se med nye øyne på gamle utfordringer.

– Vi setter stor pris på å ha fått så mange gode og viktige innspill fra elevrådene til arbeidet med temaplanen for universell utforming, sier landskapsarkitekt Gro Eriksen i plan- og bygningsavdelingen i Asker kommune til avisa Budstikka.

Elever ved ni skoler i Asker har kommet med forslag om hva som kan gjørs for å få kommunen sør for Oslo mer universelt utformet. Noen steder har elevene kommet med konkrete forslag til utbedringer ved sine egne skoler, andre har kommet med mer generelle forslag om hva som kan endres i kommunen.

Forslagene strekker seg fra skaterampe for rullestolbrukere, til elevrådet ved Asker videregående skole som foreslår at kommunen bør informere medelever til folk med nedsatt funksjonsevne om årsaken til dette, og om hva det gjør med personen.

– Vi tror dette er viktig, fordi mangel på kunnskap og rykter ofte fører til mobbing og erting, står det i uttalelsen fra Asker videregående skole.

Asker kommune vil bruke forslagene fra elevene i arbeidet med kommunens handlingsprogram og i planene som legges for de ulike virksomhetene i kommunen.

Asker kommune ba elevene om hjelp til nytenking om universell utforming. Bildet er fra Heggedal skole.
Foto: Asker kommune/Svein Ivar ForsAsker kommune ba elevene om hjelp til nytenking om universell utforming. Bildet er fra Heggedal skole.

Kilde: Budstikka