Den 6. desember fant EU-parlamentet for personer med funksjonsnedsettelser (EPPD) sted for fjerde gang. Flere enn 600 delegater var ventet til Brussel i forbindelse med arrangementet.

EPPD skal gi personer med funksjonsnedsettelser og deres representanter en mulighet til å komme i dialog med de folkevalgte i EU.

Årets arrangement skulle fokusere på funksjonshemmedes muligheter til politisk deltakelse.

Også EU sin strategi for funksjonsnedsettelser 2020-2030 sto på dagsordenen før møtet. Det samme gjorde arbeidet med å bringe FNs konvensjon om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser inn i EUs eget arbeid.

Kilde: European Disability Forum

Logo
Foto: European Disability Forum EU-parlamentet for personer med funksjonsnedsettelser arrangeres nå for fjerde gang.