Hvordan kan vi sikre at framtidsteknologi blir til glede for alle? Dette ville EU-parlamentets representanter vite mer om da de møtte selskapet Google.

Kunstig intelligens og roboter kan skape mange muligheter til bedre inkludering i samfunnet. Det kan også bidra til at mange i som i dag har ulike bistandsbehov, kan klare seg på egenhånd i framtiden. Dette er iallfall håpet.

Under møtet med EU presenterte Google blant annet hvordan det som kalles Google Glass kan hjelpe blinde og svaksynte. Google Glass er en stemmestyrt brille som kanskje best kan sammenlignes med en smarttelefon.

Møtet mellom EU og Google var det første i en rekke der EU-representanter vil møte representanter for teknologisektoren, både for å lære om muligheter og for å understreke hvor viktig det er at utviklerne tar hensyn til universell utforming og behovet for brukerinvolvering.

Kilde: European Disability Forum

Mann med Google-briller
Foto: Rijans007/CC BY 2.0Google Glass er et av flere produkter med mulighet til å hjelpe personer med funksjonsnedsettelser.