Nesten 40 prosjekter landet rundt får i 2017 tilskudd til tiltak innenfor universell utforming.

Både statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter kan søke om disse tilskuddsmidlene. Det samme kan stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner.

Tilskuddsordningen, som administreres av Bufdir, skal bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming.

I år har tilskuddene gått til at fra utvikling av smarthusteknologi (520 000 kroner) til et eget Kompetanse-program for universell utforming i Oppegård kommune (300 000 kroner).

Hemne kommune får 450 000 kroner til helsefremmende uterom i Kyrksæterøra sentrum. Mens Nasjonalmuseet får 200 000 kroner for å jobbe med tilgjengelighet til kunnskap, kunst og arkitektur.

Til sammen er det delt ut 12,6 millioner.

Oversikten over tilskudd i 2017 

Sortland sentrum
Foto: Sgraff29/Wikimedia CommonsSortland kommune i Nordland får 100 000 kroner til å heve servicenæringens kompetanse på universell utforming. Bildet viser blomstersalg i Sortland sentrum.