Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert om busselskapet Nettbuss sin praksis overfor reisende med rullestol er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Ombudet slår fast at praksisen ikke er diskriminerende.

Buss i bygate
Foto: Illustrasjonsfoto: Mads Kristiansen/NettbussNettbuss bryter ikke diskrimineringsloven.
Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert en sak om å reise fra Værnes flyplass til Trondheim sentrum. Her er selskapets praksis at dersom det ikke er plass til rullestolen i en buss, så vil sjåføren gi beskjed til neste buss, samt sentralen, at reisende med rullestol venter. Dersom heller ikke den bussen har mulighet til å plukke opp passasjeren, vil sentralen kunne sende ut buss som har plass. 

Rullestolbrukere som vil reise med det som nå er Norges største busselskap, må for å være sikret plass bestille dette senest 48 timer før avreise. Samtidig er det altså ikke noe krav om at reisende med rullestol bestiller reise på forhånd. 

Norges Handikapforbund Trøndelag (NHF) har blant annet reagert på at selskapet bruker rullestolplassen i de universelt utformede bussene til å oppbevare andre reisendes bagasje. Dette gjør at plassen i praksis er opptatt, mener NHF. 

Du kan lese mer om avgjørelsen  på Likestillings- og diskrimineringsombudets nettsider.

Kilde: Likestillings- og diskrimineringsombudet