Hvordan kan arkitekter bidra til et samfunn der alle blir behandlet likeverdig? Det har arkitektene ulike meninger om, viser en ny undersøkelse.

Det er Norske arkitekters landsforbund (NAL) som har gjennomført denne undersøkelsen blant medlemmene sine. Undersøkelsen er støttet av Deltasenteret.

Flere av spørsmålene handler om arkitektenes syn på kravene til universell utforming i den byggtekniske forskriften TEK10 – som fra i sommer kan bli til TEK17.

Bygg med god kvalitet

Mange arkitekter er positive til at krav til universell utforming kan brukes som argument for å bruke penger på god kvalitet i nye bygg.

Men mange arkitektene etterlyser samtidig muligheter til å tenke mer selv for å komme fram til gode løsninger. De mener at uu-kravene i praksis er med på å hindre dette og at intensjonen med kravene noen ganger blir borte.

Noen av arkitektene i undersøkelsen mener at spesielt små boliger blir bygget med halvdårlige planløsninger, som for eksempel unødvendig store bad på bekostning av andre rom i leiligheten. Disse arkitektene mener at vi heller bør bygge færre tilgjengelige boliger, men til gjengjeld gjøre disse bedre enn i dag.

Frykter mer frihet

Noen arkitekter peker også på at krav til universell utforming går ut over funksjonsfriske. Med universell utforming og et strengt regelverk, kan det bli færre sanseopplevelser for funksjonsfriske i bygg og bygningsmiljøer.

På den annen side frykter mange arkitekter også mer frihet, fordi dette kan slå begge veier. Mer frihet og reduserte krav til universell utforming, kan nemlig bli utnyttet av aktører som er mer opptatt av profitt enn kvalitet.

Noen arkitekter mener mer frihet vil gjøre de gode prosjektene enda bedre, samtidig som de dårlige prosjektene vil bli enda dårligere.

Fasade boligblokk
Foto: ColourboxArkitekter etterlyser muligheten til å tenke mer selv. Men de frykter også mye frihet.

Kilde: NAL