Ny undersøkelse har sett på om krav til tilgjengelighet og intensjonen om universell utforming har endret hvordan arkitektene arbeider.

Romskisse bolig
Regelverket handler for mye om små detaljer. Det bør i større grad være et rammeverk som inspirerer til nye løsninger, mener arkitektene i undersøkelsen.
Det er forskningssenteret SINTEF som i rapporten «Universell utforming som pådriver for boligkvalitet? Arkitekters praksis og tilnærming», har undersøkt hvordan kravene i teknisk forskift (TEK) tolkes og praktiseres av arkitekter.

For å finne ut mer fulgte SINTEF-forskerne arbeidet til arkitektene ved et par arkitektkontorer.

Ett av funnene er at arkitektene opplever mange av TEK-kravene som tidkrevende å innfri. Mye energi brukes på små detaljer og tolkning av uklare formuleringer i reglene.

– Våre funn tilsier at TEK10, og spesielt krav til dokumentasjon, fører til økt presisjon og detaljplanlegging, og dermed til bedre oppfyllelse av krav til tilgjengelighet, uten at dette i seg selv gir økt boligkvalitet, sier seniorforsker Karine Denizou til nettavisen ITB Aktuelt.

 

 

Kilder: SINTEF, ITB Aktuelt