Om ett år flytter bydelsadministrasjonen i Frogner i Oslo til moderne lokaler med bedre tilgjengelighet.

Både bydelens 400 medarbeidere og beboere i Frogner kan glede seg til 1. september 2018, ifølge avisa VårtOslo. Da flytter bydelens tjenesteapparat til moderne lokaler i Drammensveien 60.

Dette er den gamle bygningen til Rikstrygdeverket. Nå er den under oppussing og vil få god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, skriver VårtOslo.

– Det som er grunnleggende for oss er behovet 

for universell utforming. Like viktig er det at lokalene på alle nivåer utformes slik at innbyggere opplever dem som trygge og gode, forteller prosjektleder Knut Robert Sande. 

Bygget
Foto: Bydel FrognerGod tilgjengelighet blir viktig når Rikstrygdeverkets gamle bygning skifter bruker

Kilde: VårtOslo