Bybanen i Bergen fungerer langt bedre enn buss for personer med nedsatt funksjonsevne.

Bybanen i Bergen
Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0
Forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI) har tatt med seg personer med nedsatt funksjonsevne på reiser med kollektivtrafikk i Bergen.

Konklusjonen er at Bybanen er forutsigbar når det gjelder både rutenett og faste holdeplasser. Verre er det med bussene.

Da forskerne tok med seg synshemmede på buss i Bergen, så de at det var et gjentakende problem at bussene stoppet et stykke fra fortauet. Det oppsto da stor avtand mellom buss og fortau, noe som gjør det vanskelig for den som er blind.

De oppdaget også flere ulemper for bevegelseshemmede på bussen. Det var trangt om plassen i rushet og vanskelig å komme seg inn. Bussen sto også for langt fra fortauet til at det var mulig å ta ut rampen.

Bybanen har på sin side litt å gå på når det gjelder opplysning. Når det er fullt av passasjerer på banen, er det vanskelig for personer som sitter i rullestol å se informasjonsskjermen, påpeker forskerne fra TØI.

Det er Deltasenteret og Bergen fylkeskommune som har betalt for forskningsprosjektet.

Kilde: Bergens Tidende