Blindeforbundet gjør oppmerksom på at det meste av kommunikasjon fra NAV fortsatt kan fås på papir.


LOGO nav
Ikke alle som behøver det, vet at det meste av kommunikasjonen fra NAV fortsatt kan fås på papir.
Mange av forbundets medlemmer er frustrerte over at post fra offentlige virksomheter nå ofte kommer elektronisk. Men dette er det mulig å reservere seg mot hos NAV, minner forbundet om.

Blindeforbundet har fått flere tilbakemeldinger fra medlemmer på at kommunikasjonen med NAV nå kun foregår elektronisk via Altinn.

Spesielt eldre som bruker lese-TV til brev, synes dette er vanskelig. Innloggingen på Altinn synes mange er spesielt krevende. Dermed går flere glipp av viktig informasjon og kommunikasjon med blant annet NAV.

Men det er mulig å reservere seg mot å få posten fra det offentlige elektronisk.

Et viktig unntak fra dette er lønnslipper til dem som får pensjon eller andre ytelser fra NAV. Men NAV har åpnet for at personer som ikke kan bruke etatens digitale løsninger, kan ringe til kontaktsenter deres for å få opplest utbetalingsinformasjonen over telefon.

Sverre Fuglerud i Blindeforbundet mener at muligheten til å reservere seg mot å få informasjon digitalt fra det offentlige er lite kjent, så dette må det informeres bedre om både mot befolkningen og mot offentlige ansatte i NAV og andre steder.

Kilde: Blindeforbundet