I forrige uu-nyhetsbrev skrev vi at Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand ble tatt med ved planleggingen av byens nye busstasjon. Det er ikke riktig. 

Skisse over ny stasjon
Foto: Illustrasjon: Asplan ViakFlere forhold gjør at den nye busstasjonen ikke oppfyller krav til universell utforming, mener det lokale Rådet for funksjonshemmede.
Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand har ikke vært involvert verken i forprosjekt eller jury i forhold til ny rutebilstasjon i Kristiansand, opplyser leder Charlotte Wesenberg.

Rådet ble først forelagt prosjektet etter juryens avgjørelse, forteller hun.

Det hører med at Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand fraråder vinnerprosjektet, fordi de mener at det ikke oppfyller krav eller prinsipper for universell utforming. Det skyldes blant annet toaletter og utformingen av dører.

Kilden for artikkelen i forrige nyhetsbrev var KristiansandAvis, som igjen siterte en pressemelding der leder for eiendomsetaten i Kristiansand kommune fortalte at den nye rutebilstasjonen har fokus på universell utforming og at planleggerne har hatt aktiv dialog med Rådet for funksjonshemmede.

Dette tilbakevises altså av Rådets leder.

Kilde: Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand