Arkitektforeningene NAL og Arkitektbedriftene i Norge er nå i gang med sine høringssvar til TEK17 – det som kan bli framtidens boligkrav. Arkitektene er bekymret over utviklingen. 

Husfasade
Foto: ColourboxBåde dagslys og tilgjengelighet kan bli redusert med TEK17.
– Dette gjør det vanskeligere å bygge smart og framtidsrettet, sier fagsjef Camilla Moneta i NAL til bladet Arkitektnytt og viser til at de nye kravene begrenser arkitektenes mulighet til å finne alternative løsninger.

Moneta er også bekymret over de reduserte kravene til innslipp av dagslys, og viser til at dagslys er direkte knyttet til folkehelsen.

Utviklingssjef i Arkitektbedriftene i Norge, Solveig Dahl Grue, mener det er bekymringsfullt at TEK17 kan komme til å lempe på kravene til universell utforming, utsyn og dagslys i leiligheter under 50 kvadratmeter.

Hun er åpen for at man vurderer hvilke krav til universell utforming som er hensiktsmessige. Samtidig mener hun at universell utforming er et nyttig verktøy som sikrer en viss størrelse på boligen og primærrommene.

Kilde: Arkitektnytt