For 2,5 millioner kroner får Skedsmo kommune i Akershus en oppgradert bussterminal mange kan få glede av.

Bussterminalen ved Olavsgaard langs E6 noen kilometer nord for Oslo har sju bussplattformer og nesten 800 bussavganger hver dag. Mange bytter til ny buss her. Nå får de reisende ikke bare mer tak å vente under. Her blir det også berøringskart for svaksynte og snakkende bussinformasjon.

– Hensikten er å tilrettelegge for at våre kollektivreisende raskt og effektivt skal kunne finne riktig buss for turen videre ved omstigning, sier administrerende direktør i Akershus Kollektiv Terminaler, Jafar Altememy, til Romerikes Blad.

På Olavsgaard legges det nå særlig vekt på å gi de reisende bedre informasjon og bedre universell utforming, med blant annet gode kontraster.

Busskur
Foto: Akershus Kollektive TerminalerArbeidet med å gjøre den store bussterminalen i Skedsmo mer universelt utformet er nå i full gang.

Moderne hjelpemidler som taktilt kart, det vil si kart som kan leses ved berøring og som særlig er egnet for blinde og svaksynte, er noe av det som nå kommer på plass. Det samme gjør tale-for-tekst – både om sanntidsinformasjon og annen informasjon.

Kilde: Romerikes Blad