Mye bra arbeid viser Bufdirs gjennomgang. Spesielt trekkes Hedmark, Oppland, Rogaland, Telemark og Sogn og Fjordane fram som gode eksempler.

Personer som spaserer på turvei
Foto: Roger Jensen/FM TelemarkTelemark arbeider med universell utforming av sentrumsnære turveier
Fylkesmennene har levert årsrapporter som oppsummerer arbeidet som er gjennomført i de ulike embetene i 2016. Årsrapportene er gjennomgått av Bufdir som har blant annet sett på arbeidet med universell utforming hos fylkesmennene. Gjennomgangen viser at flere av embetene arbeider godt med universell utforming og forankring av hensynet ute i kommunene, mens andre har en noe lenger vei å gå.

Hedmark og Oppland har i 2016 gått sammen og etablert en felles nettverksgruppe hvor de har jobbet fram en felles strategi for universell utforming, «Innlandet universelt utformet 2025- felles strategi for Hedmark og Oppland». Telemark fortsetter arbeidet sitt med videre satsing på universell utforming i et folkehelseperspektiv, gjennom arbeidet med sentrumsnære turveier som er universelt utformet. Rogaland har bra fokus på universell utforming, og har blant annet arrangert konferanse med universell utforming som et viktig tema. Sogn og Fjordane har et læringsnettverk for arealplanleggere i fylket. I tillegg har de arrangert tre regionale samlinger hvor universell utforming var tema. Fylkesmannsembetet har en viktig rolle gjennom å fremme hensynet til universell utforming innenfor regionen.

For å lese mer i årsrapportene fra 2016, gå inn på styringsportalen for fylkesmannen https://styringsportalen.fylkesmannen.no/2016/arsrapporter/