Vil du lære mer om hvordan lyd- og lysforhold i skolebygninger bedrer læringsmiljøet, har du muligheten 8. februar.

Åsveien skole i Trondheim
Foto: Fredrik NaumannÅsveien skole i Trondheim
Da inviterer Rådgivingsselskapet Universell Utforming AS samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund og Undervisningsbygg Oslo KF til seminar med foredrag og befaring på Kuben yrkesarena i Oslo.

Seminaret har som mål å gi kunnskap om viktigheten av lyd- og lysforhold i skolebygninger som et virkemiddel for et bedre læringsmiljø. Vi gir også praktiske råd til bestillere, byggherrer, fagpersoner til hvordan man kartlegger eksisterende bygningsmasse for å skaffe oversikt over dagens tilstand for tilgjengelighet og likestilt bruk.

Program og påmelding. Frist for påmelding: 31. januar.