Nye tall fra SSB forteller at 43 prosent av alle personer i alderen 15-66 år med en funksjonsnedsettelse var i arbeid 2. kvartal i år. Det var en nedgang på 1,3 prosentpoeng fra året før. 

To unge menn studerer en bok, en av guttene er rullestolbruker
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox
Blant menn med en funksjonsnedsettelse var andelen sysselsatte på 47 prosent. Blant kvinner var den på 40 prosent.

Det er i alderen 25-39 år personer med redusert funksjonsevne har høyest sysselsettingsandel, med 52 prosent.

Hele 41 prosent av alle med en funksjonsnedsettelse som har en jobb, har deltidsarbeid.

SSB-tallene viser en stor forskjell i deltidsandelene mellom kvinner og menn, henholdsvis 53 prosent og 28 prosent. Tilsvarende deltidstall for alle sysselsatte er 37 prosent for kvinner og 14 prosent for menn.

Kilde: SSB