I USA finnes det nesten 40 millioner mennesker med en funksjonsnedsettelse. Disse menneskene er ikke jevnt fordelt verken økonomisk, geografisk eller på befolkningsgrupper.

USAs flagg med et rullestolikon over
Foto: Illustrasjon: ColourboxI USA er personer med funksjonsnedsettelser klart mer politisk engasjerte enn befolkningen ellers

Her noen fakta om USAs befolkning med funksjonsnedsettelser:

  • Mange er eldre: Om lag halvparten av alle over 75 år lever med en eller annen funksjonsnedsettelse. Blant unge voksne (18-34 år) er det til sammenligning 6 prosent som gjør det samme.
  • Ulikt blant befolkningsgrupper: Personer med funksjonsnedsettelser fordeler seg nokså likt på kvinner og menn. Fordelt på befolkningsgrupper er det færrest asiater og latinamerikanere som har en funksjonsnedsettelse. Flest er det blant urbefolkning i Alaska. Også blant hvite og svarte har flere enn gjennomsnittet i befolkningen en funksjonsnedsettelse.
  • Ulik geografisk fordeling: Størst andel mennesker med en funksjonsnedsettelse er det i de amerikanske sørstatene.
  • Dårligere økonomi: Personer med funksjonsnedsettelser hadde i 2015 en gjennomsnittsinntekt (medianinntekt) på 70 prosent av gjennomsnittsinntekten i i USA.
  • Politisk engasjerte: Blant personer med funksjonsnedsettelser var klart flere (71 prosent) opptatt av hvem som vant det siste presidentvalget i USA, sammenlignet med den delen av befolkningen som ikke hadde en funksjonsnedsettelse (59 prosent).

Kilde: Pew Research