I Akershus fylke ble det forrige uke invitert til konferanse om funksjonsnedsettelser. Tre foredragsholdere innledet med å fortelle om sine erfaringer.

Arrangør bak konferansen var det fylkeskommunale rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser.

– Jeg representerer en gruppe med et usynlig handicap, de hørselshemmede. I årene som kommer vil vi bli mange flere, og derfor vil det bli stadig viktigere med tilrettelegging, innledet Siri Thrane Nielsen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Nielsen fortalte om en hverdag som er preget av usikkerhet og misforståelser.

Hun fortalte om hvordan man som hørselshemmet gjerne unngår situasjoner som familieselskap eller teater, hvor mange snakker samtidig. Hvis man ikke hører det som blir sagt, blir man usikker og det oppstår misforståelser. Man blir sliten og føler seg mindreverdig.

På konferansen ble det trukket fram at det ofte bare er små grep som skal til for å sikre at flere inkluderes i samfunnet vårt.

Det ble også trukket fram hvor viktig det er at personer med funksjonsnedsettelser bidrar med kunnskap om hva som fungerer godt eller dårlig – og hvorfor.

Kilde: Akershus fylkeskommune