Universell utforming framstilles ofte som en byrde når det blir omtalt i media, sier Berit Vegheim i foreningen Stopp diskrimineringen. Det vil hun ha slutt på.

– Det er tydelig at media ikke har forstått at universell utforming er en strategi for å utforme samfunnet for alle.

– I stedet misforstår de og gir inntrykk av at universell utforming er noe som bare har med funksjonshemmede å gjøre, og da gjøres det jo til en særinteresse, sier Vegheim i et intervju med nettstedet til brukerorganisasjonen Uloba.

Intervjuet med Vegheim kan du lese her.

Kilde: Uloba